30.01.2023 р.

Дата: 02.02.2023 16:02
Кількість переглядів: 149

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                            РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30 січня 2023 року № 5

 

Про надання одноразової грошової

матеріальної допомоги

  

   Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи колегіальне рішення сесії сільської ради 20.12.2022 № 1140  «Про затвердження Програми соціально- економічного розвитку територіальної громади Бабинської сільської ради Рівненської області на 2023 рік », виконком Бабинської сільської ради Рівненської області

 

в и р і ш и в :

 

1.Надати одноразову грошову матеріальну допомогу :

Власенко Зінаїді Іванівні, жительці села  Горбаків, в розмірі 1000 грн.

( Одна тисяча гривень );

Гончаровій Марії Василівні , жительці села Горбаків, в розмірі 1000 грн.

( Одна тисяча гривень );

Андросюк Наталії Володимирівні, жительці села Бабин, в розмірі 3000грн.

( Три тисячі гривень );

Мамчуру Леоніду Дем’яновичу , жителю села Бабин, в розмірі 3000грн.

( Три тисячі гривень );

Вірі Надії Миколаївні , жительці села  Підліски , в розмірі 3000 грн.

( Три тисячі гривень).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сільської ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                     Володимир БОЙКО

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я                                            

 

від 30 січня 2023 року № 17

 

Про розгляд листа ГУ ДСНС України

в Рівненській області

 

   Розглянувши лист ГУ ДСНС України в Рівненській області № 62.23.1-211/62.23/2 від 27.01.2023 про створення в структурі  виконавчих органів громади самостійного підрозділу з питань цивільного захисту та введення в штатний розпис  окремої посади ( фахівця з цивільного захисту)  , керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Бабинської сільської ради Рівненської області

 

 

 

в и р і ш и в :

 

1.Інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Трохимчука М.М. взяти до відома.

2.У зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями вважати наразі за недоцільне введення в штатний розпис окремої посади фахівця з цивільного захисту та погодитись із тим , що згідно розпорядження сільського голови виконання обов’язків фахівця з  питань  цивільного захисту покладено на спеціаліста сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому сільської ради Трохимчука М.М.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                     Володимир БОЙКО

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                            РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30 січня 2023 року № 4

 

Про затвердження розпорядження

сільського голови

 

   Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Бюджетним  кодексом України, Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 « Про введення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету  Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 « Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», виконком Бабинської сільської ради Рівненської області

 

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити розпорядження сільського голови № 3 від 16.01.2023  « Про надання матеріальної допомоги громадянам, призваним на військову службу за контрактом та мобілізованим до ЗСУ».

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                     Володимир БОЙКО

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я                     

від 30 січня 2023 року № 1

Про виконання виконкомом сільської ради

делегованих повноважень з питань забезпечення

вимог законодавства щодо розгляду звернень

громадян за 2022 рік

 

       Виконавчий комітет сільської ради у своїй роботі зі зверненнями громадян керується  Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

та іншими законодавчими актами, розпорядчими документами.

      Згідно номенклатури справ ведуться книги реєстрації заяв та скарг громадян; журнали особистого прийому громадян. Всі звернення реєструються  у журналах, де проставляється відмітка про виконання.

     Заяви громадян попередньо розглядаються на засіданні постійної комісії, рішення приймаються  на засіданнях чергової сесії сільської ради та виконавчого комітету сільської ради. Заявникам надсилаються відповіді у терміни, передбачені чинним законодавством.

     У приміщенні сільської ради розміщено стенд, на якому оприлюднено графіки особистого прийому громадян керівниками вищестоящих органів влади, особистого прийому громадян працівниками виконкому сільської ради.

     За 2022 рік надійшло 611 письмових звернень громадян ( в порівнянні з минулим роком  зменшилося на 472),  на особистому прийомі побувало 27 громадян ( в порівнянні з минулим роком   зменшилося на 21). 

     Переважна більшість звернень з таких питань: земельних  - 127 ( в порівнянні з минулим роком  зменшилося на 452 ), соціального захисту – 422 (в порівнянні з минулим роком  збільшилося на 100),  комунального господарства - 25 (в порівнянні з минулим роком  зменшилося на 51) та інші, в тому числі ті, що стосуються нотаріальних дій.

   Питання «Про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень з питань забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян» перебуває на контролі у виконкомі сільської ради.

     Керуючись Законом України „ Про звернення громадян", пп.1 п. 6 ст. 38 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Бабинської сільської ради   Рівненської області

 

в и р і ш и в :

 

1.Керівникам  установ і організацій забезпечити виконання Закону України

„ Про звернення громадян”:

- дотримуватися затверджених графіків особистого прийому громадян та належного вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених у їх зверненнях;

- здійснювати першочерговий прийом та особистий розгляд звернень  пільгових категорій населення;

- вжити додаткових заходів, спрямованих на поліпшення інформованості населення про стан роботи зі зверненнями громадян та надання правової допомоги з цих питань.

2а засіданнях виконавчого комітету аналізувати виконання делегованих повноважень з питань забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян з метою належного вирішення в межах наданих повноважень,  забезпечити взаємодію виконавчого комітету та вищих органів влади (відповідальна Єхало Г.П.).

3.Забезпечити подальше застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 із змінами, а також дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348 зі змінами та доповненнями ( відповідальна Чабан І.В.)

4.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого комітету сільської ради Єхало Г. П.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                               Володимир БОЙКО

 

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я                                            

 

від 30 січня 2023 року № 8

 

Про затвердження індивідуальних

планів соціального захисту дітей - сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

та дітей, які опинилися у складних життєвих

обставинах

 

       Відповідно до Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про повну загальну середню освіту», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 (із змінами), наказу Міністерства соціальної політики України від 26.03.2021 р. № 151 «Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, яка залишилися без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування»», наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 р. №3385 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу», керуючись ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бабинської сільської ради Рівненської області

                                                    

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити рішення Комісії з питань захисту прав дитини від 30.01.2023 

№ 2, про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, що проживають на території Бабинської сільської ради.

2. Службі у справах дітей Бабинської сільської ради (Янчук Н.Л.):

 2.1.Здійснювати систематичний контроль за вихованням, утриманням і розвитком дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

2.2. Розробляти індивідуальні плани соціального захисту дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (щорічно  та за потребою).

3.Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Бабинської сільської ради (Усик М.П.):

- забезпечити надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, згідно з чинним законодавством.

4.Бабинському комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бабинської сільської ради Рівненської області(Тишков А.В.):

- забезпечити проходження дітьми медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за ними двічі на рік .

5.Відділу соціального захисту та охорони здоров’я  Бабинської сільської ради (Позіховська Ю.В.):

 - забезпечити дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які  опинилися у складних життєвих обставинах, пільговим оздоровленням за рахунок бюджетних коштів.

 6.Відділу освіти, культури молоді та спорту Бабинської сільської ради  (Мошковська Г.К.) :

   - забезпечити право дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які  опинилися у складних життєвих обставинах, на здобуття загальної середньої освіти, а у разі потреби - забезпечити індивідуальне навчання.

7.Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у справах дітей сільської ради Янчук Н.Л.  

 

 

Сільський голова                                                       Володимир БОЙКО

 

 

 

 

 

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30  січня 2023 року № 2

 

Про розгляд запиту Рівненського районного

сектору №2 філії Державної установи« Центр

пробації » у Рівненській області

 

 

   Керуючись ст.38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши запит Рівненського районного сектору№2 філії Державної установи « Центр пробації » у Рівненській області від 02.01.2023 № 40/3/05-23 щодо визначення переліку об’єктів, на яких порушники будуть виконувати оплачені суспільно - корисні роботи в 2023 році , а також види робіт, виконком Бабинської сільської ради  Рівненської області

 

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити перелік об’єктів, на яких порушники будуть виконувати оплачені суспільно - корисні роботи в 2023 році , а також види робіт на території Бабинської територіальної громади у 2023 році :

- прибирання територій та об’єктів, що належать до відома сільської ради та виконання робіт,пов’язаних з їх благоустроєм, в тому числі закладів освіти;

- упорядкування сільських кладовищ;

- упорядкування сміттєзвалищ.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на  члена виконкому сільської ради Трохимчука М.М.

 

 

 

 

Сільський голова                                         Володимир БОЙКО

 

 

 

 

 

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  30  січня 2023 року № 3

 

Про розгляд запиту  Рівненського районного

сектору №2 філії Державної установи« Центр

пробації » у Рівненській області

 

 

   Керуючись ст.38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши запит Рівненського районного сектору №2 філії Державної установи « Центр пробації » у Рівненській області від 04.01.2022 № 40/3/04-23 щодо визначення  видів суспільно-корисних робіт для громадян, яких  засуджено до покарання у виді громадських робіт та на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт; переліку об’єктів для відбування громадянами громадських робіт в 2023 році, виконком Бабинської сільської ради Рівненської області

 

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити перелік об’єктів та видів робіт, до яких залучатимуться громадяни ,  яких  засуджено до покарання у виді громадських робіт та на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді  громадських  робіт на території Бабинської територіальної громади у 2023 році :

- прибирання територій та об’єктів, що належать до відома сільської ради та виконання робіт,пов’язаних з їх благоустроєм, в тому числі закладів освіти;

- упорядкування сільських кладовищ;

- упорядкування сміттєзвалищ.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на  члена виконкому сільської ради Трохимчука М.М.

 

 

Сільський голова                                         Володимир БОЙКО

 

 

 

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я                                            

 

від 30 січня 2023 року №10

 

Про припинення членства в особистому

селянському господарстві гр.Крохмалюк А.В.

 

   Розглянувши заяву Крохмалюк Алли Валеріївни, жительки села Бабин, про виключення з членів особистого селянського господарства, враховуючи роз’яснення Держкомстату України від 11.05.2010 № 08-12/4006, Закон України « Про особисте селянське господарство», інструкцію з ведення  погосподарського обліку в сільських радах, затверджену наказом Державного комітету статистики України від 11.10.2010 № АНО 418, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Бабинської сільської ради Рівненської області

 

в и р і ш и в :

 

1.Припинити членство в особистому селянському господарстві Крохмалюк Аллою Валеріївною за адресою : село Бабин, вул.Заводська,5/2.

2.Спеціалісту із земельних питань сільської ради внести відповідні зміни у погосподарський облік сільської ради та видати заявнику довідку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                     Володимир БОЙКО

 

 

 

 

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

30 січня 2023 року № 14

 

Про Порядок виготовлення, обліку,

зберігання, використання та знищення

печаток і штампів у Бабинській

сільській раді, її виконавчих органах

 

      Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованим   в   Міністерстві   юстиції    України    22    червня    2015 р.     за № 736/27181 та з метою забезпечення належного обліку, використання і зберігання печаток та штампів у  Бабинській сільській раді, її виконавчих органах, виконавчий комітет Бабинської сільської ради Рівненської області

 

в и р і ш и в  :

 

1.Затвердити Порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів у Бабинській сільській раді, її виконавчих органах, згідно з додатком.

2.Створити комісію щодо перевірки наявності, використання , зберігання та знищення  печаток і штампів у Бабинській сільській раді у складі :

Горн Вікторії Миколаївни - заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів , голови комісії.

Члени комісії:        

Трохимчук Микола Миронович -  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Кашернюк Марія Василівна – спеціаліст сільської ради .

3.Затвердити список посадових осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою ( із зазначенням коду ЄДРПОУ) у Бабинській сільській раді :

Бойко Володимир Іванович, сільський голова;

Єхало Галина Петрівна, секретар сільської ради ;

Яремчук Світлана Олександрівна, староста сільської ради .

4.Призначити  відповідальними  за облік, використання та зберігання круглої гербової печатки ( із зазначенням коду ЄДРПОУ) :

Бойка Володимира Івановича, сільського голову ;

Єхало Галину Петрівну, секретаря сільської ради;

Яремчук Світлану Олександрівну, старосту сільської ради ( №1).

5.Призначити  відповідальними  за облік, використання та зберігання круглої печатки « Для довідок» та штампу :

Єхало Галину Петрівну, секретаря сільської ради;

Яремчук Світлану Олександрівну, старосту сільської ради ( №1).

Зінчук Валентину Степанівну, старосту сільської ради ( №2 ).

6. Призначити відповідальною за облік, використання та зберігання круглої гербової печатки ( із зазначенням коду ЄДРПОУ)  та штампу начальника фінвідділу сільської ради Закліку Л.М.

7. Призначити відповідальною за облік, використання та зберігання круглої гербової печатки ( із зазначенням коду ЄДРПОУ)  та штампу начальника відділу освіти , культури, молоді та спорту сільської ради Мошковську Г.К.

8. Призначити відповідальною за облік, використання та зберігання круглої гербової печатки ( із зазначенням коду ЄДРПОУ)  та штампу директора КЗ « Централізована бухгалтерія  закладів  освіти , культури» сільської ради  Марчук М.С.

9.Призначити відповідальною за облік, використання та зберігання круглої гербової печатки ( із зазначенням коду ЄДРПОУ) начальника служби у справах дітей сільської ради Янчук Н.Л.

10.Призначити відповідальною за облік, використання та зберігання круглої  печатки( із зазначенням коду ЄДРПОУ) та штампу   директора КУ « Центр надання соціальних послуг» Бабинської сільської ради Рівненської області Усик М.П.

11. Призначити відповідальним за облік, використання та зберігання круглої  гербової печатки ( із зазначенням коду ЄДРПОУ)  та штампу головного лікаря КНП « Бабинський центр ПМСД» Бабинської сільської ради Рівненської області Тишкова Андрія Володимировича.

12. Призначити відповідальними за облік, використання та зберігання гербових печаток державного реєстратора №1, № 2, № 3 - Дяченка Руслана Юрійовича, Лазарчука Юрія Анатолійовича, Опанасюка Сергія Михайловича.

13.Контроль за виконання  розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих  органів Горн В.М.

 

Сільський  голова                                                           Володимир БОЙКО

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я                                            

 

від 30 січня 2023 року № 12

 

Про погодження встановлення

палатки

 

    Розглянувши звернення Педченко Валерія Михайловича, керівника ГО ЦСД « Шлях», про погодження встановлення палатки для вирішення  питань соціально незахищених верств населення , інвалідів, сімей загиблих військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, що проживають в територіальній громаді, за адресою : вул. Паркова, с. Бабин ( біля приміщення клубної установи) , керуючись  Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні » виконком Бабинської сільської ради Рівненської області

 

в и р і ш и в :

 

1.Погодити встановлення палатки для вирішення  питань соціально незахищених верств населення, інвалідів , сімей загиблих військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, що проживають в територіальній громаді,  за адресою : вул. Паркова, с. Бабин ( біля приміщення клубної установи).

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                   Володимир БОЙКО

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я                                            

 

від 30 січня 2023 року № 16

 

Про підтвердження поштової адреси

 

   Розглянувши заяву Старко Віри Василівни, жительки села Томахів, про присвоєння поштової адреси житловому будинку,який належить на праві власності згідно рішення Гощанського районного суду  від 02.02.2016 року  , що знаходиться в селі Томахів по вулиці Млинівській, та відомості про який внесено до державного реєстру речових прав , керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Бабинської сільської ради Рівненської області

 

в и р і ш и в :

 

1.Підтвердити поштову адресу житловому будинку, який належить Старко В.В. на праві власності згідно рішення Гощанського районного суду  від 02.02.2016 року  , що знаходиться в селі Томахів по вулиці Млинівській, та відомості про який внесено  до державного реєстру речових прав :

село Томахів , вул. Млинівська, 4.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому сільської ради  Яремчук С.О.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                     Володимир БОЙКО

 

 

 

 

 

 

БАБИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я                                   

 

від 30 січня 2023 року № 15

 

Про затвердження плану роботи виконкому

сільської ради на лютий місяць 2023 року

 

Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення ефективного управління соціально-економічним і культурним розвитком підвідомчої території , виконком Бабинської сільської ради Рівненської області

 

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити план роботи виконкому сільської ради на лютий місяць 2023 року, згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням плану роботи покласти на секретаря виконкому сільської ради Єхало Г.П.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                        Володимир БОЙКО

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь