Бабинська сільська рада
Рівненська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРАВИЛА благоустрою, дотримання чистоти та громадського порядку на території Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області

 

 

Додаток

до рішення сесії сільської ради 

від ____________  2018 №___

 

ПРАВИЛА

благоустрою, дотримання чистоти та

громадського порядку на території Бабинської сільської ради

Гощанського району Рівненської області

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Правила благоустрою в Бабинській сільській раді (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, території населених пунктів Бабинської сільської ради, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території ссільської ради, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у селах .Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Бабинської сільської ради виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Об’єкти благоустрою території населених пунктів Бабинської сільської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою території населених пунктів  Бабинської сільської ради забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється у обов’язковому порядку на всій території населених пунктів  Бабинської сільської  ради.

1.4. Бабинська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.5. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.6. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, „Про планування і забудову територій” іншими нормативно-правовими актами України.

1.7. Правила містять загальнообов’язкові на території населених пунктів  Бабинської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

Розділ ІІ. Визначення термінів

 

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом.

 

2.1.2. Благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.3. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

2.1.4. Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу.

2.1.5. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

2.1.6. Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

2.1.7. Елементи благоустрою:

– покриття вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

– зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у скверах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

– будинки та споруди, їх фасади;

– урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

– будівлі та споруди, системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

– спортивні споруди;

– обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

– обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

– технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

– малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

– інші елементи благоустрою населених пунктів  Бабинської сільської ради.

2.1.8. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

2.1.9. Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.10. Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

2.1.11. Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

2.1.12. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

 

2.1.13.Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг) – документ дозвільного характеру, встановленого виконавчим комітетом Бабинської сільської ради зразку, який дає суб’єкту господарювання право на здійснення господарської діяльності в сфері торгівлі та надання послуг.

2.1.14. Постійне місце торгівлі та сфери послуг (стаціонарна мережа)

– спеціально відведене місце для торгівлі та сфери послуг в об’єктах нерухомого майна, які розташовані на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей); в будівлях, спорудах, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру мають площу до 30 кв.м. (стаціонарна мала архітектурна форма).

2.1.15. Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій села, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій житлової та громадської забудови, природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення. Об’єктами благоустрою є території загального користування:

– парки (парки культури та відпочинку, парки спортивні, дитячі, та інші), рекреаційні зони, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

– пам’ятки культурної та історичної спадщини;

– вулиці, дороги, провулки, пішохідні доріжки;

– кладовища;

– місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

– місця для організації сезонної торгівлі;

– інші території загального користування в межах сільської ради;

– прибудинкові території;

– території будівель та споруд інженерного захисту територій;

– території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;

– інші території в межах Бабинської сільської ради.

2.1.16. Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

2.1.17. Проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

2.1.18. Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

2.1.19. Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

2.1.20. Ремонт будинків та споруд:

а) поточний – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

 

2.1.21. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду.

2.1.22. Робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

2.1.23. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення села та призначена для короткочасного відпочинку населення.

2.1.24.Спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

2.1.25. Суб’єкти у сфері благоустрою населених пунктів – учасники відносин у сфері благоустрою населених територій Бабинської сільської ради, а саме: органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.1.26. Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: скверів, вулиць, провулків, проїздів, прибудинкових територій, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

2.1.27. Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населених пунктів сільської ради іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, цих Правил, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

2.1.28. Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

2.1.29. Прибережна захисна смуга.

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів – 25 метрів;

для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів – 50 метрів;

для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів.

2.1.30. Червона лінія – позначає землі загального користування, які призначенні для прокладки інженерних та транспортних комунікацій, пішохідних зв’язків, впорядкування, озеленення й освітлення вулиць тощо.

2.1.30 Ділянки загального користування – майдани, вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сінокоси, газони, набережні, парки,ліси, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів.

 

Розділ ІІІ. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів Бабинської сільської ради.

3.1. Громадяни у сфері благоустрою села мають право:

3.1.1. користуватись об’єктами благоустрою Бабинської сільської ради;

3.1.2. брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території Бабинської сільської ради;

3.1.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою Бабинської сільської ради;

3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою Бабинської сільської ради та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

 

3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою Бабинської сільської ради, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

3.1.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою  села в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

3.1.7. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою Бабинської сільської ради зобов’язані:

3.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

3.2.2. дотримуватися цих Правил;

3.2.3. не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою ;

3.2.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою ;

3.2.5. укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм;

3.2.6. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

 

Розділ ІV. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців у сфері благоустрою населених пунктів Бабинської сільської ради

 

4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою населених пунктів Бабинської сільської ради мають право:

4.1.1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку та заходів з благоустрою його території;

4.1.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою;

4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території або призводять до її нецільового використання;

4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

4.1.6. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою .

4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:

4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними, на умовах угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою з виконавчим комітетом селищної ради, об’єкти благоустрою (їх частини);

4.2.2. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;

 

4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.4. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.5. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);

4.2.6. у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та й утримання їх у чистоті і належному стані;

4.2.7. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

4.2.8. на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм;

4.2.9. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

4.2.10. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортами, затвердженими уповноваженими особами;

4.2.11. відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки;

4.2.12. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

4.2.13.  здійснювати своєчасний ремонт входів і виходів.

 

Розділ V. Порядок здійснення благоустрою та утримання території

населених пунктів  Бабинської сільської ради

 

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання

об’єктів благоустрою

5.1.1. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також ДНБ Б.2.2.-5:2011 «Планування та забудова міс, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

5.1.2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

5.1.3. Під час проектування благоустрою території населеного пункту дотримуються протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 

5.1.4. Заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою в населених пунктах виконують тільки за наявності затвердженої у встановленому порядку проектної документації.

5.1.5. Якщо орган державної влади чи орган місцевого самоврядування не утворив підприємство для утримання об’єктів благоустрою державної чи комунальної власності, то зазначені органи у межах своїх повноважень визначають на конкурсних засадах балансоутримувачів об’єктів благоустрою відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 року № 160.

5.1.6.Об’єкт благоустрою, який перебуває у приватній власності, утримується його власником.

5.1.7. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.8. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання заходів з утримання та ремонту цього об’єкта у повному обсязі.

5.1.9. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

парків, садів, зон зелених насаджень,пляжів, майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.1. Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, садів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

5.2.2.Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

– санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн, утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

– освітлення територій;

– озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

– відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

– утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, садів, зон зелених насаджень, пляжів, майданчиків для дозвілля та відпочинку;

– встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

– забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

– забезпечення обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.3. Утримання в належному стані зелених насаджень парків, садів, зон зелених насаджень,пляжів, майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

 

5.2.4. Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, пляжів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

5.2.5. Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, садів, зон зелених насаджень,пляжів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

5.2.6. Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

5.2.6. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати території пам’яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

5.2.7.Використання пам’яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо. Власники пам’яток або їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам’ятки, зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

5.2.8. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій (доріг, вулиць, провулків).

5.2.9. Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

5.2.10.Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з органами Національної поліції, рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001.

5.2.11.Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

5.2.12.Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з „ червоними лініями” вулиць і доріг, зобов’язані:

– утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

– установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

– у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти.

5.2.13. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „ червоних ліній” вулиць і доріг, зобов’язані:

 

– утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

– забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

-у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також органи Національної поліції;

– дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

5.2.14. У межах „ червоних ліній” вулиць і доріг забороняється:

– розміщувати гаражі та інші споруди й об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

– розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

– розміщати будівельні матеріали, грубі корми, смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

– спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

– встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

– випасати худобу та свійську птицю;

– виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та погодження з органом Національної поліції.

5.2.15.При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

5.2.16.Всі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об’єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об’єктів у цілому ДСТУ 3587.

5.2.17. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання сільських вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ДБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об’єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

5.2.18.Забороняється готувати розчин та бетон на проїжджій та пішохідних частинах вулиць.

5.2.18.Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.2.19. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання здійснюється відповідно їх користувачами за рахунок власних коштів.

5.2.20. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечує виконком сільської ради  з дотриманням вимог Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 р. № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2004 р. за № 1113/9712, а також державних санітарних правил і норм ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».

5.2.21. Утримання у належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

5.2.22. Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

5.2.23. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог державних санітарних правил і норм ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».

5.2.24.Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

5.2.25.На кладовищах збирати та зберігати відходи, мити автотранспорт, зберігати тару і дрова в не передбачених для цього місцях забороняється.

5.2.26. Роботи щодо впорядкування відповідних місць поховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, здійснюється підприємствами, установами та організаціями, які проводили ексгумацію та перепоховання останків полеглих осіб, а також іншими підприємствами, установами і організаціями на договірних засадах.

5.2.27. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

5.2.28. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати санітарним та ветеринарно-санітарним вимогам, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. Під час проведення ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

5.2.29. Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані: забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, укласти договір на вивезення побутових відходів відповідно до затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів, встановити контейнери та урни для збирання побутових відходів та сміття, забезпечити збереження всіх елементів благоустрою на наданій території.

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової

території, території житлової та громадської забудови

 

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться власником цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність сільської ради як безхазяйні, проводиться органом місцевого самоврядування, або підприємством, установою, організацією, з якими органом місцевого самоврядування укладено відповідний договір на утримання та благоустрій присадибної ділянки.

 

5.3.4. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у канави та яри, особливо на території, прилеглій до приватної забудови.

5.3.5. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на проїздах або переобладнувати проїзди, що заважає руху спеціальних машин „ швидкої допомоги”, пожежної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.

5.3.6. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової , громадської забудови та прилеглих до них територій понад строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд.

5.4.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Функціонування та експлуатація споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з урахуванням установленого режиму використання території.

5.4.3. У разі виявлення швидкоплинних небезпечних геологічних процесів, які безпосередньо впливають на функціонування та експлуатацію споруд інженерного захисту територій, до переліку робіт з їх утримання можуть бути включені роботи з протидії таким процесам.

5.4.4. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

5.5. Порядок санітарного очищення території населених пунктів  Бабинської сільської ради.

5.5.1. Санітарне очищення території населених пунктів Бабинської сільської  ради повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території населених пунктів та у місцях перебування людей за його межами, відповідно до схеми санітарного очищення.

5.5.2. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.

5.5.3. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

5.5.4. Забороняється спалювати побутові відходи на об’єктах благоустрою та на об’єктах поводження з відходами, не призначених для цього.

5.5.5.Виконавці послуг з вивезення побутових відходів зобов’язані інформувати населення про графік перевезення побутових відходів.

 

5.5.6. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

5.5.7. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об’єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства.

Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

За умови нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

5.5.8 Визначення меж щодо утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, приватних домоволодінь громадян:

1) покриття проїжджої частини сільських, селищних вулиць, провулків, тротуарів за кошти місцевого бюджету – покладається на відповідні служби за належністю органів місцевого самоврядування; графік їх прибирання встановлюється за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання проїжджої частини;

2) покриття тротуарів, покриття проїжджої частини внутрішньоквартальних доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконком сільської ради;

3) дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території – покладається на балансоутримувача будівель;

4) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

5) тротуарів, територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків, палаток, ларків, кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані 20 м, навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

6) охоронних зон ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

7) прилеглих до трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 5 м – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти, або їм належать чи знаходяться в користуванні;

8) місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, – на балансоутримувачів місць зупинок;

 

9) прибудинкових територій – покладається на власників будинків, або на відповідні організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання;

10) зелених насаджень, спортивних дитячих та інших рекреаційних зон, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів або відповідні організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання;

11) місць встановлення сміттєзбірників та стоянки для велосипедів – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

12) прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться;

13) рішенням сільської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах населеного пункту.

5.5.9. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення порядку та постійне підтримання чистоти, збереження зелених насаджень, а саме:

– регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані;

– при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю чи до краю проїжджої частини (включаючи наявні канави між проїзною частиною вулиці і відповідною територією);

– забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

– регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

- регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля і забезпечувати їх вивезення;

- не допускати пошкодження елементів благоустрою, розташованих на прилеглих територіях;

-з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

- належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

5.5.10. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

– підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

– підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг.

5.5.11. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття по мірі їх наповнення, у разі стійкого забруднення – промивати.

 

Забороняється:

5.5.12. відводити каналізаційні стоки у водойми, виливати рідкі відходи в каналізаційні люки, на тротуари, газони і проїжджу частину;

5.5.13. складувати будівельні матеріали, тверде паливо, будівельні, побутові та промислові відходи на вулицях і проїздах;

5.5.14. звалювати сміття, відходи у невідведених для цього місцях;

5.5.15. кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах;

5.5.16. вивішувати дорожні знаки без погодження з Державною автомобільною інспекцією, поліцією;

5.5.17. будівельні та інші організації при здійсненні будівельних, ремонтно-будівельних та відновлювальних робіт зобов’язані прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і будівельного сміття в одноденний термін;

5.5.18. відмова від укладання договору на вивезення відходів, а також створення несанкціонованих смітників, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання та порушення цих правил, що тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення;

5.5.19. власники індивідуальних будинків зобов’язані утримувати територію, прилеглу до земельної ділянки під забудовою, в належному санітарному стані та регулярно здійснювати прибирання канав, що прилягають до території житлового будинку чи земельної ділянки від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, а також проводи належним чином поглиблення канав у разі їх замулення.

5.6. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій.

5.6.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.

5.6.2. Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

5.6.3. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

5.6.4. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до законодавства та умов договору.

5.6.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

5.6.6. Підприємства, установи і організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень.

5.6.7. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

 

 

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

На головних магістралях, проспектах та вулицях населеного пункту має бути забезпечене освітлення вітрин.

Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого графіка, в залежності від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

5.6.8.Установка спеціальних конструкцій зовнішньої реклами проводиться із дотриманням вимог Закону України «Про рекламу» та Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067.

 

5.7. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

5.7.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого установленому законодавством порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції на прилеглих територіях та ділянках загального користування;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) викидати через прорізи будівель сміття без обладнаних для цього пристроїв;

13) приклеювання газет, плакатів, афіш, різного роду оголошень і реклам дозволяється тільки на спеціально встановлених щитах чи рекламних тумбах. Забороняється вивішувати різні об”яви на опорах ліній електропередач, деревах, установлювати рекламні щити у невідведених для цього місцях;

14) випасати худобу, вигулювати без повідка та намордника собак, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;

15) спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

17) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

18) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

19) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

20) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

21) паркування транспортних засобів на зелених зонах та тротуарах;

22) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

 

Обмеження на використання прибережних захисних смуг:

 

5.7.2 Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

 

5.8. Обмеження щодо споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів.

 

5.8.1. Забороняється куріння тютюнових виробів, споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв на робочих місцях та в громадських місцях, а саме:

А) Забороняється споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

1)у закладах охорони здоров’я;

2)у навчальних та освітньо-виховних закладах;

3) у громадському транспорті, на зупинках транспорту;

4) у закладах культури;

5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

6) на дитячих майданчиках;

7) на спортивних майданчиках;

8) у приміщеннях органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

 

Б)Забороняється куріння тютюнових виробів:

1) у закладах охорони здоров’я;

2) у навчальних та освітньо-виховних закладах;

 

3) на дитячих майданчиках;

4)на спортивних майданчиках;

5) у громадському транспорті.

 

В)Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:

1) у закладах громадського харчування;

2) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

3) у приміщеннях закладів культури;

5) у приміщеннях закритих спортивних споруд;

6) у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

 

5.8.2. У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: “Куріння заборонено!”.

5.8.3. У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: “Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!”.

5.8.4. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів.

5.8.5. У місцях для куріння має бути розміщено прямокутний графічний знак із текстом такого змісту: “Місце для куріння” та інформація про шкоду, яку завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів, із текстом такого змісту: “Куріння шкодить Вашому здоров’ю!”.

5.8.6. На час проведення масових заходів сільська рада в межах відповідної адміністративної території може заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів;

 

5.9. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою.

 

5.9.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження.

5.9.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.9.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються: уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

5.9.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.9.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

5.9.6. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

5.9.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

 

Розділ VI. Вимоги до утримання елементів благоустрою населених пунктів Бабинської сільської  ради.

 

6.1. Порядок утримання покриття вулиць, доріг, тротуарів.

 

6.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з органами Національної поліції.

6.1.3.Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

6.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт в виконкомі сільської ради з метою перевірки вказаними органами строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.

6.1.7. Утримання в належному стані покриття вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

 

6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою.

 

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 р. № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. № 880/12754, цими Правилами, іншими нормативними актами.

 

6.2.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах Бабинської сільської ради під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.

6.2.3. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до „ Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України”, затвердженої наказом Держбуду України від 24.12.2001 №226.

6.2.4. Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.

6.2.5. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації – балансоутримувача (незалежно від форм власності), і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

6.2.6.Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.7. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.8. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

6.2.9. На територіях ділянок, відведених під будівництво та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.2.10. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.

6.2.11. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку.

6.2.12. На території зелених насаджень забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого установленому порядку;

2) самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

3) вивозити і запалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

 

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

5) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6) посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

7) влаштовувати стоянки автомашин;

8) влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

9) спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

10) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

11) добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

12) рвати квіти, ламати гілки дерев;

13) випасати худобу, вигулювати без намордника та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

14) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

 

6.2.13. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів та покіс трави покладається на:

 

1) щодо насаджень, що належать до комунальної власності, – на виконком сільської  ради;

2) на вулицях перед будівлями до проїзної частини, промислових будівель та споруд, на балансоутримувачів будівель (підприємства побуту, торгівлі, заклади освіти, охорони здоров’я, та інші установи, заклади);

3) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

4) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва;

5) на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

 

6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

6.3.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», «Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 № 273 та інших нормативних актів.

6.3.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

6.3.3. Всі види проектних робіт на території Бабинської сільської ради здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами.

6.3.4. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у порядку, визначеному в ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

 

6.3.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог „ Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 № 273.

6.3.6.Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються за погодженням з управлінням інфраструктури Бабинської сільської  ради.

6.3.7.Можливість вторинного використання раніше погодженої проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає управління інфраструктури Бабинської сільської ради   у кожному конкретному випадку.

6.3.8. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів;

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

3)змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;

4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень.

6.3.9. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами Бабинської сільської  ради щодо організації робіт по утриманню фасадів будинків та споруд у належному стані визначаються виконавчим комітетом селищної ради.

6.3.10. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

 

6.4. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій, санітарних споруд.

 

6.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

6.5. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку.

6.5.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

6.5.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

6.5.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

6.5.4  На території пляжу забороняється:

1) Переганяти і випасати худобу.

2) Вигулювати і купати собак.

3) Заїзд і проїзд будь – яких транспортних засобів, окрім тих, що обслуговують дану територію.

4) Розводити і палити багаття.

5) Спалювати сміття.

6) Забруднювати територію.

7) Миття транспортних засобів.

 

6.6. Порядок утримання домашніх тварин.

 

6.6.1. Домашні тварини можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

6.6.2. Для задоволення потреб  власного виробництва в сировині тваринницького походження, отримання доходів до сімейних бюджетів від частки їх реалізації в особистих господарствах жителів населених пунктів Бабинської сільської ради (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці.

6.6.3. З метою забезпечення в населених пунктах сільської ради  відповідної санітарної культури, очищення прибирання вулиць, висадки квітів, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин, птиці, собак і котів зобов’язані дотримуватись правил:

1) заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

2)випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях – громадських або індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

3) не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями,  парками населених пунктів, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою газонів, клумб, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання  худоби в недозволених і не відведених  для цього місцях;

4)  буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей, тварин (биків), жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі.

5) власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від захворювання інфекційними  хворобами і найперше хворобами, небезпечними  для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

6) власники коней при русі підводами територією населених пунктів сільської ради повинні мати совок, віник та відро для збору фекалій, а також вила – для збору грубих кормів.

6.6.4 У разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини, неухильно виконувати  усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування , вимушеного забою чи утилізації трупа тварин, птиці з поверхні землі;

– за порушення правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту  власники тварин притягуються  до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП (ст.152 та ст.154)

6.6.5. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину. Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує, згідно з вимогами чинного законодавства.

 

6.7. Порядок утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності.

 

6.7.1.Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

6.7.2.Проектування малих архітектурних форм здійснюють відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

6.7.3. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначають в залежності від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, користуючись такими принципами: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність в користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

6.7.4.З метою забезпечення можливості максимально адекватного користування територіями загального користування інвалідами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

6.7.5. Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види пристроїв: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, павільйони, навіси, амфори.

6.7.6.Утримання в належному стані малих архітектурних форм забезпечують їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.7.7. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

6.7.8. Порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення визначено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

6.7.9. Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов’язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об’єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем. Типовий договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

6.7.10. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

6.7.11.У разі розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш 1,5 метра, під’їзд для розвантаження товарів.

6.7.12. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення встановлюються однотипна урна для сміття та стоянка для велосипедів, обов’язки з обслуговування яких покладаються на її власника або орендаря.

6.7.13. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (орендарями) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки.

 

6.8. ПЕРЕСУВНА ДРІБНОРОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ.

 

6.8.1.Розміщення пересувних МАФ, а саме: наметів, літніх кав’ярень, овочевих і квіткових базарів,торгівля з автомобілів та інших форм вуличної торгівлі, в тому числі сезонних, та установка об’єктів пересувної роздрібної торгівлі (лотків, візків, столів) – здійснюється виключно після отримання відповідного погодження виконавчого комітету Бабинської сільської  ради.

6.8.2.Переважним правом на одержання погодження на організацію вуличної торгівлі користуються підприємства фізичні та юридичні особи, які торгують хлібобулочними виробами, виданнями періодичної преси, квітами, прохолодними напоями, овочами, фруктами (у сезон).

6.8.3.Сезонні споруди для торгівлі овочами і фруктами повинні бути легкої збірної конструкції, установлюватися на період сезонної торгівлі та прибиратися після її закінчення.

6.8.4.Забороняється зводити до кіосків, павільйонів, наметів різного типу прибудови, козирки, навіси, ставні, не передбачені узгодженими проектами, складати тару і запаси товарів біля кіосків, наметів, павільйонів, а також використовувати їх під складські цілі.

6.8.5.Бабинська сільська  рада та її виконавчий комітет вправі надати дозвіл на проведення ярмарків, пересувної дрібнороздрібної торгівлі на об’єктах благоустрою із зазначенням територій і місць їх проведення.

 

Розділ VII. 7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

7.1.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

7.1.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

2) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування відповідно до чинних державних будівельних норм;

3)організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

7.1.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території, санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту.

7.1.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

7.1.5. Планування і забудова населених пунктів на території Бабинської сільської ради, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається.

У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органу місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об’єктів.

 

7.1.6. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані:

 

1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера) сільської ради. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт безтраншейним способом. Про закінчення робіт замовником робіт в обов’язковому порядку повідомляється виконком сільської ради;

4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

5) у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;

6) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;

7) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;

8) негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

9) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

10) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

11) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

12) не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

13) при здачі в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;

14) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

 

7.1.7. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається виконкомом сільської  ради, та на наступних умовах:

1) підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі (ордері) та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;

2) дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;

3) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов’язана до їх початку:

а) обгородити місце розриття стандартними бар’єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

б) при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;

в) встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

г) на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об’їзду;

д) у випадках передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

4) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов’язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов’язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;

5) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;

6) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

7) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;

8) при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;

9) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків влаштовані під’їзні дороги з твердим покриттям;

10) відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;

11) виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню вказаних у дозволі (ордері) строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера), повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої рішеннями сільської ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;

12) компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;

 

13) видачі планового дозволу (ордера) на проведення робіт, пов’язаних розриттям проїжджої частини вулиць центральної частини населеного пункту, проводиться тільки за розпорядженням сільського голови або старости села;

14) забороняється влаштування окремих входів у квартири на першому поверсі багатоквартирних будинків, зміни функціонального призначення приміщень у вказаних будинках без письмової згоди власників квартир у будинку та без дозволу виконкому Бабинської сільської ради.

7.1.8. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.) та відновлення благоустрою здійснюють виконавчий комітет сільської ради.

 

7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів.

 

7.2.1. Під час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

7.2.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території , відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

7.2.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає сільська рада, розпорядженням сільського голови або рішенням сільської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

7.2.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.2.5. Тимчасове розміщення сцен, тентів тощо на період проведення концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

7.2.6. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, конференції та ін.) на вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїжджою частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

 

7.3.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

7.3.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і харчування, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування.

7.3.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїжджої частини вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

7.3.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

7.3.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

 

Розділ VIII. Додержання тиші та громадського правопорядку.

 

8.1.Підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, громадянам вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

– житлова забудова і прибудинкові території;

– заклади охорони здоров’я, освіти і культури;

– розташованих в межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі побутового обслуговування;

– інших будівель і споруд, у яких постійно або тимчасово перебувають люди ;

– парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території груп житлових будинків.

8.2. У нічний час, із двадцять третьої до шостої години на захищених об’єктах, визначених п. 8.1, забороняється гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, використання піротехнічних засобів.

8.3. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні цілодобово. Власник, наймач, орендар приміщень у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих будинків про початок зазначених робіт за попередньою згодою яких такі роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні.

8.4. Положення передбачені п. п. 8.2., 8.3. правил щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

8.4.1. Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

8.4.2. Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжується шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень.

8.4.3. Попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

8.4.4. Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.

8.4.5. Попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільного захисту.

8.4.6. Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно та в письмовій формі сповіщено виконавчий орган ради.

 

8.4.7. Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів , інших свят відповідно до рішення сільської ради.

8.4.8. Проведення заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням з виконавчим органом ради.

8.5. Використання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у концертних та танцювальних залах клубів, будинку культури, відкритих майданчиках, дискотеках, інших закладах розважального бізнесу і культури, кафе, барах, інших закладах громадського харчування, торгівлі побутового обслуговування здійснювати на підставі та у відповідності з дозволом на гранично допустимі рівні шуму виданого відповідними органами державної виконавчої влади.

 

Розділ IХ. Контроль у сфері благоустрою території населених пунктів Бабинської сільської  ради

 

9.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Бабинської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „ Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

9.2. Контроль за станом благоустрою населених пунктів Бабинської сільської ради, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій сільська рада покладає на уповноважених Бабинською сільською радою осіб.

 

9.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

– проведення перевірок території;

– розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

– участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

– подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

 

Розділ Х. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території населених пунктів Бабинської сільської ради

 

10.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення ст.152, Законом України „ Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями сільської ради.

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

10.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

 

– порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

– проектуванні об’єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

– порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

– порушенні правил благоустрою території населених пунктів;

– порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

– самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населених пунктів;

– пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів;

– знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених законом;

– забрудненні (засміченні) території населених пунктів;

– неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів, тощо.

 

10.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

 

10.4.Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

10.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елемент благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

10.6. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

– ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

– здійсненні ремонту інженерних мереж;

– видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

– прокладанні нових інженерних мереж;

– виконанні інших суспільно необхідних робіт.

10.7. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

10.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

10.9. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

10.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

10.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території населеного пункту або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

 

Розділ ХІ. На об’єктах благоустрою Бабинської сільської  ради забороняється:

 

 

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) самовільно копати, добувати в невідведених для цього місцях пісок, глину та інші будматеріали;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) здійснювати паркування та проїзд автотранспорту на тротуарах, бордюрах, газонах та інших заборонених для цього місцях;

5) використовувати прилеглу придворову територію приватних домоволодінь та прибудинкову територію багатоквартирних будинків під утримання та/або ремонт гужового, вантажного транспорту, автобусів, фургонів, причепів, тракторів, сільгосптехніки та іншої великогабаритної техніки;

6) вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

7) кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, скверах, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах та урнах;

8) складувати та утримувати будівельні матеріали (цеглу, пісок, труби, стовпи, панелі, щебінь, грунт, глину), солому, гній, жом, хмиз, каміння, гілки та інші побутові відходи і сміття, копати ями (без дозволу), канави та спалювати сміття на вулицях, прилеглих придворових ділянках приватних домоволодінь та прибудинкових територіях багатоквартирних будинків.

У разі необхідності власник приватного домоволодіння може за письмовою заявою отримати дозвіл сільської ради на тимчасове розміщення будматеріалів на прилеглій прибудинковій території на термін не більше 30 днів із дня видачі дозволу за умови відповідного огородження та розташування будматеріалів не ближче 1,5 м до проїжджої частини вулиць.

9) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

10) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

11) утримувати та випасати худобу або птицю на придворових територіях приватних домоволодінь, прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, обочинах доріг селища/села, парках, скверах та інших не визначених для цього місцях;

12) торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у невстановлених для цього місцях;

13) робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах тощо;

14) доставка та вигрузка товарів на проїжджій частині вулиці при наявності біля об’єктів благоустрою стоянок;

15) заготівля сільськогосподарської продукції без дозволу виданого Бабинською сільською радою;

16) забороняється робота підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності без погодженого виконавчим комітетом Бабинської сільської  ради режиму роботи.

 

Розділ ХІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території населених пунктів  Бабинської сільської  ради.

 

12.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії  Бабинської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                   Г.Єхало                  

03 Квітня, 2024 р., 09:50
04 Квітня, 2023 р., 16:47
05 Жовтня, 2022 р., 09:46

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь